USŁUGI INFORMATYCZNE

Oferujemy Państwu usługi związane ze sprzedażą oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, budowy i modernizacji sieci strukturalnych oraz wdrażania i serwisu systemów wspomagających zarządzanie firmą.

Dzięki stałej umowie serwisowej Państwa firma ma zapewnione prawidłowe działanie systemu informatycznego oraz wsparcie techniczne przez cały okres trwania umowy. Pozwala to zminimalizować ewentualne przestoje w funkcjonowaniu firmy (np. brak możliwości sprzedaży, zwolnienie/zatrzymanie linii produkcyjnej) z powodu awarii systemu czy sprzętu komputerowego.

Dla tych Państwa, którzy nie wymagają stałej opieki serwisowej, oferujemy doraźne usługi informatyczne, rozliczane jednorazowo za wykonaną usługę.

Większość usług świadczonych przez naszą firmę znajdą Państwo poniżej, szczegółowy zakres usług jest ustalany indywidualnie.
 

 • nadzór nad płynnością działania systemów informatycznych (sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania)
 • instalacja, naprawa, konfiguracja systemów operacyjnych Windows 98/2000/XP/Vista/7/Linux
 • administracja siecią lokalną oraz serwerami
 • aktualizacja licencyjnego oprogramowania wg zaleceń producenta
 • doradztwo oraz czynności związane z bezpieczeństwem danych
 • profesjonalne wykonywanie kopii zapasowych (backup )
 • sprzedaż, modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego
 • diagnostyka i usuwanie awarii oraz rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, sieci komputerowej i oprogramowania
 • rozwiązywanie problemów z nieprawidłowym działaniem oprogramowania użytkowego
 • profesjonalna pomoc przy użytkowaniu sprzętu bądź oprogramowania
 • doradztwo i pomoc w zakresie wyboru sprzętu lub oprogramowania
 • pomoc i konsultacje w projektowaniu planów rozwoju systemu informatycznego firmy
 • konserwacja sprzętu komputerowego i nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem
 • sprzedaż oraz aktualizacja oprogramowania antywirusowego firmy ESET NOD32 i inne
 • instalacja, wdrażanie, aktualizacja oprogramowania biurowego oraz:
  • WA-PRO Wf-Mag (sprzedaż i magazyn)
  • WA-PRO Wf-KaPeR (książka przychodów i rozchodów)
  • WA-PRO Wf-FaKiR (pełna księgowość)
  • WA-PRO Wf-Gang (kadry i płace)
  • Insert Subiekt 5 EURO / Subiekt GT (sprzedaż i magazyn)
  • Płatnik
  • GastroPOS (system obsługi gastronomii)